Kommende H-DOCN treff

Siste Harley-News

Besøkende

Vi har 8 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Forskrift om amatørbygg er vedtatt


NFSOKNorsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) har vært helt avgjørende for å få på plass den nye amatørbyggeforskriften.


I går var en gledens dag. Da ble nemlig forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk. Dermed rakk Norge å få på plass et nasjonalt godkjenningsregime før den nye typegodkjenningsforordningen fra EU trer i kraft.

Den nye EU forordningen vil nemlig etter alt og dømme forby nasjonale godkjenningsregler som ikke allerede eksisterte når forordningen blir implementert.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet Vegdirektoratet muligheten for en slik godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøyer og sendte et forslag til forskrift ut høring høsten 2012.

 Amatørbyggeforskriften setter krav til søkeprosess og dokumentasjon, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten blir imidlertid godt ivaretatt ved trinnvis oppfølgning av byggeprosjektene. Det er vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøyer som kan godkjennes etter denne ordningen. Begrensningen er satt til 100 biler og 130 motorsykler per år.

Dermed er en lang og krevende prosess nesten i mål. Forskriften er et resultat av at både myndigheter og organisasjonen har samarbeidet på en svært konstruktiv måte. Særlig har byggemiljøet selv, gjennom Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer (NFSOK) gjort en formidabel jobb. Også spesialistgruppa i Statens vegvesen (SFOOR) har vært utrolig konstruktive.

Det står imidlertid igjen å avklare  avgiftsspørsmålet. Hvor mye det vil koste å bygge slike kjøretøyer helt fra bunnen av vil selvfølgelig påvirke interessen.
Forskriften trer i kraft 1.1. 2014. Den gjelder ikke byggeprosjekter som er påbegynt før denne datoen.

Artikkelen er hentet fra Norsk Motorscykkel Union og kan leses her...

Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button