I helga er representanter fra HD-klubbene i hele den europeiske føderasjonen samlet i Athen til sitt årlige møte. H-DOCN er representert ved president Vidar Opheim og kasserer Kai Hugo Lund. Selve kongressen startet lørdag morgen, men allerede fredag var de nordiske klubbene samlet til møte (bildet nederst).

Saker på presidentmøtet er, utenom vurdering av nye medlemsklubber, tildeling av Superrally 2020 og endringer i stemmesystemet for føderasjonen.