I siste Harley-News, som kom nylig, ligger giro for neste års kontingent. Husk å betale den!

Vi er avhengige av at medlemmene betaler så vi har likviditet til å drive H-DOCN. Nye medlemsblad er allerede under produksjon, og slike gleder koster mye penger.

Kontingenten er fra neste år på 500 kr, etter vedtak på årsmøtet.

Forfall er tidlig i januar. Legg giroen inn på forfall nå, så slipper du å gå glipp av neste Harley-News!