Styret i H-DOCN valgte i vinter å starte arbeide med en ny hjemmeside. Vi har nå lansert den nye siden, og vi håper denne faller i smak for våre medlemmer. Den nye løsningen er adskillig rimeligere å drifte, og vi har også fått inn nye online tjenester for¨våre medlemmer. Blant annet har vi inngått samarbeid med Buy24 for kjøp/salg, se artikkel under. Vi har lansert en ny kalender for events i forbindelse med H-DOCN, og sist men ikke minst har våre medlemmer nå muligheten til å logge inn og endre egen informasjon i vårt medlemsregister (se menyvalget Informasjon->Medlemskontor).