Meny Lukk

Viktig melding fra medlemskontoret

H-DOCN har omsider gått over til et online-basert medlsmsregister, som iverksettes nå. Alle data i vårt gamle medlemsregister er konvertert til det nye registeret og begge registrene er oppdatert parallelt en periode. Konverteringen viste seg å by på noen utfordringer. Det gamle registeret hadde mange historiske hull, som igjen har medført at vi alle har fått nytt medlemsnummer.

Selv om nummeret er endret, så er rekkefølgen den samme. Medlem nr. 1 starter på 1001, og så er hullene tettet etter hvert. Totalt med alle historiske medlemmer, så er vi nå oppe i 8072, av dette så er aktive medlemmer pr. i dag 2265.

Vi håper at det nye medlemsregisteret vil hjelpe oss til en bedre hverdag og at vi etter hvert vil kunne ta i bruk mulighetene som dette gir.