Meny Lukk

H-DOCN kansellerer alle treff i år

Styret i H-DOCN hadde onsdag 24. Juni et ekstraordinært styremøte hvor treff for 2020 ble diskutert sett i lys av den pågående koronapandemien. Styret mener det er for mye usikkerhet knyttet til både antall deltagere på treff og smittesituasjonen generelt. Det er et stort ansvar å arrangere treff, både økonomisk og med tanke på eventuelt smittespredning.

Styret gjorde derfor et vedtak om at Late Summer Run i Sauda blir kansellert, som de fleste andre treff denne sesongen. Styret beklager dette overfor alle dere som hadde planlagt å delta på treffet men ber om forståelse for at vedtaket er gjort med hovedhensyn til usikkerheten rundt Covid-19. Det er i tillegg besluttet at Family Run og Final Run også blir kansellert.

Vi satser på å ta igjen alt det tapte i 2021. Da er i tillegg H-DOCN 35 år!

Digitalt årsmøte?

Årsmøtet i H-DOCN avholdes vanligvis på vårt internasjonale treff i juni. Som kjent måtte vi kansellere det treffet også . Når det nå heller ikke blir mulg å avvikle årsmøte i Sauda, vurderer styret om årsmøtet kan avholdes digitalt. Det vi i tilfelle skje etter sommeren via nett.

Info om digitalt årsmøte vil komme så snart det er klart.

Kjør fint og hold dere friske folkens, så ses vi plutselig!