Meny Lukk

Digitalt årsmøte avholdt

H-DOCNs årsmøte ble avholdt lørdag 26. juni via Webex.

Årsmøtet gjenvalgte Vidar Opheim (bildet) som president for ett år til. Henrik Fjeldsbø, Kai Olav Rønning og Ivar Eidheim sitter ett år til i styret. Som nye styremedlemmer ble Frode Åshol og Eva Kristin Eggen valgt for to år.

Varamedlemmer til styret ble Åsmund Lindal, Laila Helnes og Anne-Minne Torkildsen.

Valgkomité for neste år: Bjørn Joplassen (3. år), Kjell Lindberg (1. år) og Geir Henriksen (1. år).

Informasjonssiden om styret vil bli oppdatert når det nye styret har konstituert seg.